Wilhem Hansen Fonden

Om Wilhelm Hansen Fonden

Wilhelm Hansen Fonden er inden for de tre kunstarter en af de største i Danmark. Siden oprettelsen i 1995 er der uddelt produktions- og uddannelsesstøtte til op mod 1000 projekter og enkeltpersoner samt en række hæderspriser til fortjenstfulde personligheder, der har været berigende for vores kulturkreds.

Fondens formål er at yde støtte til -  fortrinsvis dansk -  musik, teater og dans gennem uddeling af støtte og legater til enkeltpersoner og til projekter, samt bidrage til gennemførelse af gæstespil i Danmark og danske gæstespil i udlandet. Ved ydelse af støtte til enkeltpersoner tages der ikke hensyn til de pågældendes alder, men alene til deres indsats indenfor de nævnte kunstarter.

Wilhelm Hansen Fonden indkalder hvert år i august ansøgninger. Der kan kun ansøges elektronisk via hjemmesiden – se punktet: Hvordan søger man? Ansøgningsfristen er 31. august. Herefter vurderes de indkomne ansøgninger, og uddelingen af støtte og legater finder sted ved en festlighed hvert år, sædvanligvis den sidste tirsdag i oktober.

Bestyrelsen består af: Bjørn Bredal (formand), Herbert Pundik, Emmet Feigenberg, Bente Lund Poulsen, Katrine Gislinge og Ebbe Mørk.

Der ydes ikke støtte til produktion af bøger, film, CD´er, videoer, indkøb af instrumenter og inventar.